Tjenester

Våre tjenester

Lagring

Lagringstjenesten omfatter varemottak, kontroll og innlagring
på vårt lager på Langhus.

Lageret, som er høyt automatisert,
består av et høylager med plass til 30.000 paller, samt et
plukklager der alle vareeiernes titler er tilgjengelige for plukk.

Ekspedisjon, transport og retur

Forlagssentralen ekspederer bøker og produkter til forhandlere og direkte til sluttkunder.

Forhandler

Basert på ordre mottatt fra forhandlere, plukker og pakker Forlagssentralen bøker og produkter. Forhandlerne har i hovedsak levering tre dager i uken, og Forlagssentralen sørger for effektive og prisgunstige forsendelser. Vi har egne avtaler med transportører, som sørger for at varene kommer frem til mottaker.

Forlagssentralen fakturerer forhandlere på vegne av vareeierne med påfølgende oppgjør mot vareeier

Ekspedisjon til sluttkunde/netthandel

Forlagssentralen plukker og pakker bøker og produkter som skal leveres direkte til sluttkunder. Forsendelsene leveres i mottakers postkasse, på døren eller på utleveringssted – avhengig av hvilken forsendelsesmetode som er valgt og størrelsen på leveransen. Vi legger om ønskelig ved faktura i forsendelsen på vegne av oppdragsgiver, men har ingen fakturering eller oppfølging direkte mot sluttkundene.

Retur

Forlagssentralen mottar, kontrollerer og setter tilbake på lager returnerte varer i henhold til de avtaler som er inngått.

Portal og rapportering

Forlagene som er kunde hos Forlagssentralen har pr i dag tilgang til salgsrapporter og lagerrapporter i vår Portal. Fra 2018 tilbyr også Forlagssentralen detaljerte salgs- og tjenestekostnadsrapporter ukentlig/månedlig på mail.

Økonomi

Økonomi

Har ansvaret for rapportering av økonomiske data internt
og for kunder, til styret/eierne samt myndighetene,
økonomiske analyser, utarbeidelse av prognoser, budsjetter, lønnsomhetsvurderinger og likviditetsstyring.

I tillegg har avdelingen totalansvar for eget og kunders
regnskap og lønnsbehandling som inkluderer utarbeidelse
av måneds/årsregnskap og rapportering til offentlige myndigheter.

Avdelingen forvalter også økonomiske transaksjoner (måneds/terminoppgjør) mellom forhandler og vareeier.

For spørsmål vedr. oppgjør, betalingsbetingelser og retningslinjer for eventuelle forskudd på oppgjør fra forhandler – ta kontakt med Økonomidirektør Ronny Wiker rwi@forlagssentralen.no