Ta kontakt

Her finner du informasjon om hvor du kan ringe eller sende epost for å få svar på dine spørsmål.

Du kan også sende en melding i kontaktskjema. Velg om din henvendelse skal gå til kundesupport eller økonomiavdeling.

  Navn:

  E-postadresse:

  Henvendelsen gjelder:

  Melding:

  Direkte innvalg / epost-adresse

  Økonomi (purring, kontoutdrag etc.)

  Driftsleder ekspedisjon

  Forlagssentralen ledes av David Måsender og består av 5 seksjoner.

  Adm. direktør

  David Måsender

  992 09 472


  Administrerende
  direktør

  Marked og kundesupport

  Marked og kundesupport er kontaktpunktet mellom kundene og Forlagssentralen, og har ansvaret for alle ordre, analyser og rapporter, produksjonsplanlegging samt våre ordre- og styringssystemer.

  Stine Bye

  911 60 161


  Markedssjef

  Drift

  Drift er ansvarlig for mottak, registrering og lagring av alle innkomne varer. De plukker og pakker for ekspedering til forhandler og sluttkunde, og for transport fram til disse. Mottak og registrering av retur er også et viktig område.

  Ingar Nilsen

  412 13 549


  Driftssjef

  Dina Haukebø

  906 81 146


  Transportsjef

  Økonomi

  Som en forlengelse av Forlagssentralens tjenester tilbyr vi økonomi og regnskapstjenester.
  Lønn og reiseregninger inngår i tjenesten.
  Vi er opptatt av å tilby gode og konkurransedyktige tjenester og skape merverdi for våre kunder.

  Ronny Wiker

  488 98 005


  Direktør Økonomi

  Anne Karin Moldestad Egeli

  480 47 836


  Regnskapssjef

  Prosjekt, system og teknisk

  Prosjekt, system og teknisk består av avdelingene Utvikling og helpdesk og Teknisk drift.
  Seksjonen skal bidra til effektiv og stabil utvikling og drift av vårt moderne anlegg, sørge for at vi har gode systemer og utvikling av anlegget til det beste for våre kunder.

  Heidi Lier Wisløff

  993 22 993


  Direktør Prosjekt, system og teknisk

  Paul Wagner

  905 06 232


  Avd.leder Utvikling og helpdesk

  Morten Lauritzen

  988 52 388


  Avdelingsleder Teknisk drift