Ta kontakt

Her finner du informasjon om hvor du kan ringe eller sende epost for å få svar på dine spørsmål.

Du kan også sende en melding i kontaktskjema. Velg om din henvendelse skal gå til kundesenter eller økonomiavdeling.

  Navn:

  E-postadresse:

  Henvendelsen gjelder:

  Melding:

  Forlagssentralen ledes av Hans Kristian Hallén-Hasaas og består av 3 seksjoner.

  Adm. direktør

  Hans Kristian Hallén-Hasaas

  951 47 472


  Administrerende
  direktør

  Drift og Marked

  Drift er ansvarlig for mottak, registrering og lagring av alle innkomne varer. De plukker og pakker for ekspedering til forhandler og sluttkunde, og for transport fram til disse. Mottak og registrering av retur er også et viktig område. Marked er kontaktpunktet mellom kundene og Forlagssentralen, og har ansvaret for alle ordre, analyser og rapporter, produksjonsplanlegging samt våre ordre- og styringssystemer.

  Heidi Lier Wisløff

  993 22 993


  Direktør
  Drift og marked

  Dina Haukebø

  906 81 146


  Driftssjef
  Sluttkundelogistikk

  Ingar Nilsen

  412 13 549


  Driftssjef Forhandlerlogistikk, varemottak og retur

  Stine Bye

  911 60 161


  Avdelingsleder
  Kundesenter

  Økonomi

  Som en forlengelse av Forlagssentralens tjenester tilbyr vi økonomi og regnskapstjenester.
  Lønn og reiseregninger inngår i tjenesten.
  Vi er opptatt av å tilby gode og konkurransedyktige tjenester og skape merverdi for våre kunder.

  Ronny Wiker

  488 98 005


  Direktør Økonomi

  Anne Karin Moldestad Egeli

  480 47 836


  Regnskapssjef

  Administrasjon

  Administrasjon består av avdelingene Utvikling og helpdesk, Teknisk drift og HR.
  Seksjonen skal bidra til effektiv og stabil drift av vårt moderne anlegg, sørge for at vi har gode systemer, og at våre medarbeidere trives, har god kompetanse og en sikker arbeidsplass.

  Kristin Mortensen

  982 36 987


  Direktør Administrasjon

  Tine Hjelmerud Thorsen

  970 41 780


  HR-manager

  Paul Wagner

  905 06 232


  Avd.leder Utvikling og helpdesk

  Morten Lauritzen

  988 52 388


  Avdelingsleder Teknisk drift