Ta kontakt

Her finner du informasjon om hvor du kan ringe eller sende epost for å få svar på dine spørsmål.

Du kan også sende en melding i kontaktskjema. Velg om din henvendelse skal gå til kundesenter eller økonomiavdeling.

Navn:

E-postadresse:

Henvendelsen gjelder:

Melding:

Forlagssentralen ledes av Hans Kristian Hallén-Hasaas og består av 3 seksjoner.

Adm. direktør

Hans Kristian Hallén-Hasaas

951 47 472


Administrerende
direktør

Drift og Marked

Drift er ansvarlig for mottak, registrering og lagring av alle innkomne varer. De plukker og pakker for ekspedering til forhandler og sluttkunde, og for transport fram til disse. Mottak og registrering av retur er også et viktig område. Marked er kontaktpunktet mellom kundene og Forlagssentralen, og har ansvaret for alle ordre, analyser og rapporter, produksjonsplanlegging samt våre ordre- og styringssystemer.

Heidi Lier Wisløff

993 22 993


Direktør
Drift og marked

Dina Haukebø

906 81 146


Driftssjef
Sluttkundelogistikk

Ingar Nilsen

412 13 549


Driftssjef Forhandlerlogistikk, varemottak og retur

Stine Bye

911 60 161


Avdelingsleder
Kundesenter

Økonomi

Som en forlengelse av Forlagssentralens tjenester tilbyr vi økonomi og regnskapstjenester.
Lønn og reiseregninger inngår i tjenesten.
Vi er opptatt av å tilby gode og konkurransedyktige tjenester og skape merverdi for våre kunder.

Ronny Wiker

488 98 005


Direktør Økonomi

Anne Karin Moldestad Egeli

480 47 836


Regnskapssjef

Administrasjon

Administrasjon består av avdelingene Utvikling og helpdesk, Teknisk drift og HR.
Seksjonen skal bidra til effektiv og stabil drift av vårt moderne anlegg, sørge for at vi har gode systemer, og at våre medarbeidere trives, har god kompetanse og en sikker arbeidsplass.

Kristin Mortensen

982 36 987


Direktør Administrasjon

Tine Hjelmerud Thorsen

970 41 780


HR-manager

Paul Wagner

905 06 232


Avd.leder Utvikling og helpdesk

Morten Lauritzen

988 52 388


Avdelingsleder Teknisk drift