Bærekraft

 

Det er et felles ansvar å redusere negativ påvirkning på miljø og samfunn gjennom drift og produksjon.

Forlagssentralen ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2012 og har gjennomført tre resertifiseringer etter det.

 

Fra 2021 er Forlagssentralen AS heleid av Gyldendal ASA.

Bærekraft er en naturlig del av Gyldendals samfunnsoppdrag og er direkte koblet til konsernets langsiktige verdiskapning. 

Du kan lese mer om Gyldendals redegjørelse til åpenhetsloven her;

Bærekraft | Gyldendal (gyldendalasa.no)